Flag

300000

English | Français | فارسی | 中文 | Українська | Azerbaijani | ខ្មែរ | Tiếng Việt | Bahasa Melayu | Deutsch | O'zbek | Русский
2048

2048

Tổng số người chơi: 703979
Tổng số trận thắng: 74074
Các trò chơi trước của bạn