Flag

Caribou in Covid: Contests are running online as usual. Check out the FAQ for further questions.

Tarix

English | Français | فارسی | 中文 | Українська| Azerbaijani | ខ្មែរ | Tiếng Việt | Bahasa Melayu

Arximed of Syracuse

Archimedes

Arximed yunan riyaziyyatçısı, fizik, mühəndis, ixtiraçı və astronomu 287-ci ildə Siciliyanın Sirakuza şəhərində anadan olmuşdur. Onun həyatı haqqında çox az məlumat olsa da, Arximed ümumilikdə ən böyük antik dövrün riyaziyyatçısı və bütün zamanların ən böyüklərindən biri hesab olunur. Onun icad etdiyi nasos çaydan su qaldırmaq üçün və parabolik "yanan güzgü" isə günəş şüalarını taxta gəmilərə hücum etməyə yönəltmək üçün istifadə olunurdu.

Ola bilsin ki, onun haqqında ən məşhur rəvayətlərdən biri də onun "arximed qanunu"-nun kəşfidir. Arximed qanunu — Üzmə qabiliyyətli cisimləri suda saxlamaq və ya mayeyə enməsini yavaşlatmaq üçün mayenin (su kimi) yuxarıya doğru hərəkət etdiyi qüvvədir. Tarix bildirir ki, Arximed bu kəşfini edib çimərkən həyəcanlandı və "Evrika!" deyə deyə qışqırıb çılpaq halda küçəyə qaçıb.

Arximed, həm də ali riyaziyyatın İsaak Nyuton və Qotfrid Leybniz tərəfindən yaradılmasından təxminən 2000 il əvvəl, öz ideaları ilə inkişafına yol açdığı deyilir; O, həmçinin pi (π)-nin diqqətəlayiq və dəqiq hesablanması ilə tanınır.

Arximed “Qum hesablayıcısı” əsərində kainatın tuta biləcəyi qum dənələrinin sayını hesablamaq kimi qeyri-mümkün bir nəzəriyyə ortaya qoydu. Qum dənələri çox kiçik və ya çox olsa belə onları saymağın mümkün olduğunu iddia etdi. Qum dənələri problemini həll etmək üçün Arximed yunan dilində saysız-hesabsız və ya "hesabsız" (Yunan say sistemində 10.000 ilə də işarələnir) ətrafında əsaslanan bir sistem icad etdi. O, saysız-hesabsız gücün (10 000 x 10 000 = 100 milyon) gücündən istifadə edərək say sistemini təyin etdi və nəhayət, kainatdakı qum dənələrinin sayını 8 x 1063 dənə kimi hesabladı. Arximed eramızdan əvvəl 212-ci ildə Sirakuzada öldü.

Mənbələr:

Musser, Qari. Burqer, Uilyam. Peterson, Bleyk. İbtidai sinif müəllimləri üçün riyaziyyat. Müasir yanaşma, 6-cı nəşr.; Wiley.

Burton, D.M. Riyaziyyatın tarixi. Giriş, 5-ci nəşr.; McGraw-Hill: New York, 2003.

http://www.ancientgreece.com/s/People/Archimedes/

http://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes

Aristotle

Aristotle

Aristotle was a Greek philosopher who was born in 384 BC and died in 322 BC. He studied almost every subject possible at the time as well as contributed to a majority of them. He is well known to be the last person to know everything that there was to be known - what was known at that time, at least. Aristotle's contribution to mathematics lie in the logic field. For example, the fact that "all humans are mortal" and "all Greeks are humans" allowed him to conclude that "all Greeks are mortal," thus discovering what are now called validity rules. He also opened a school called the Lyceum. He taught several courses there for twelve years following its opening day. A large amount of his work is lost.

Aristotel eramızdan əvvəl 384-cü ildə doğulmuş və eramızdan əvvəl 322-ci ildə vəfat etmiş yunan filosofudur. O, demək olar ki, o dövrdə mümkün olan hər mövzunu öyrəndi və onların əksəriyyətinə töhfə verdi. O, bilinməli olan hər şeyi - ən azı, o dövrdə məlum olanları bilən sonuncu insan olduğu bilinir. Aristotelin riyaziyyata töhfəsi məntiq sahəsindədir. Məsələn, "bütün insanlar fanidir" və "bütün yunanlar insandır" faktı ona "bütün yunanlar ölümlüdür" qənaətinə gəlməyə imkan verir və bununla da indi etibarlılıq qaydaları adlanan şeyi kəşf edir. Lisey adlı məktəb də açıb. Açılış günündən sonra on iki il orada bir neçə kurs öyrətdi. Əməyinin böyük bir hissəsi itir.

Mənbələr:

http://www.edu.pe.ca/kish/Grassroots/math/aristotl.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle

Thomas Bayes

Bayes

Thomas Bayes, born in 1701, was an English mathematician and a Presbyterian minister. He formulated a theorem called Bayes' theorem about inverse probability. One often thinks about being given how many red and blue marbles are in a box and being asked to calculate the probability of picking a blue marble whereas Bayes was interested in being given the probability of picking a blue or red marble from a box and having to calculate how many red and blue marbles were in the box. Interestingly and unfortunately enough, his most famous accomplishment lay in his rough notes which were edited and published by Richard Price shortly after Bayes' death.

1701-ci ildə anadan olan Tomas Bayes ingilis riyaziyyatçısı və Presviterian naziri idi. O, tərs ehtimal haqqında Bayes teoremi adlı bir teoremi tərtib etdi. Tez-tez bir qutuda nə qədər qırmızı və mavi mərmər verildiyini və mavi mərmər götürmə ehtimalını hesablamağı xahiş etməyi düşünür, Bayes isə qutudan mavi və ya qırmızı mərmər götürmə ehtimalının verilməsində maraqlı idi və qutuda neçə qırmızı və mavi mərmər olduğunu hesablayın. Maraqlıdır və təəssüf ki, onun ən məşhur nailiyyəti Bayesin ölümündən qısa müddət sonra Richard Price tərəfindən redaktə edilmiş və nəşr edilmiş kobud qeydlərində idi.

Mənbələr:

http://bayesian.org/bayes

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bayes

Brahmagupta

Brahmagupta

Brahmagupta, 7-ci əsrin ən böyük Hindistan riyaziyyatçılarından və astronomlarından biri idi. Hindistanın şimal-qərbindəki Rajasthan əyalətində anadan oub. Onun nəzərdən keçirdiyi mövzulardan biri də bugün Pell tənlikləri  kimi adlandırılan x2 - 92y2 = 1 tənliklərin tam həllinin tapılmasıdır və özünün dediyinə görə “bir il ərzində [bu məsələni həll edən şəxs əsl riyaziyyatçıdır]”.

Brahmagupta bir ədədin kubunu və kub kökünün necə tapılacağını izah etdi və ilk n natural ədədin kvadratlarının cəmi və ilk n natural ədədin kublarının cəmi üçün düsturlar tapdı. Bununla birlikdə, onun ən böyük töhvəsi sıfır (o zamana nisbətən yeni) rəqəminin istifadəsi haqqında  idi. Ədədlərlə sıfırın toplanması, çıxarılması və vurulması üçün qaydalar hazırladı. “Brahmasphutasiddhanta” adlanan məqaləsində sıfırın bir yer tutucu rəqəm və ya kəmiyyət çatışmazlığını təmsil edən bir simvol olmadığını, onun bir rəqəm kimi qəbul edilməli oldunu qeyd edib. Həmin məqalə bu sahədə bilinən ən keçmiş məqalədir.

Mənbələr:

https://www.storyofmathematics.com/indian_brahmagupta.html

Chen Jingrun

Chen Jingrun

Chen Jingrun (22 May 1933 - 19 Mart 1996) ədədlər nəzəriyyəsinə əhəmiyyətli töhfələr verən bir Çin riyaziyyatçısı idi. Əkiz sadə ədədlər fərziyyəsi, Waring problemi, Goldbach fərziyyəsi və Legendre fərziyyəsi üzərində çalışması analitik ədədlər nəzəriyyəsində irəliləməyə səbəb oldu. 1966-cı ildə yazdığı bir sənəddə, indi Chen teoremi adlandırılan teoremi isbat etdi: bütün kifayət qədər böyük cüt ədədlər sadə və yarım sadə (iki sadə ədədin hasili) cəmi kimi yazıla bilər - məsələn, 100 = 23 + 7 · 11.

Mənbələr:

https://en.wikipedia.org/wiki/Chen_Jingrun

John Horton Conway

John Horton Conway

John Horton Conway FRS (26 dekabr 1937 - 11 aprel 2020) sonlu qruplar nəzəriyyəsi, düyünlər nəzəriyyəsi, ədədlər nəzəriyyəsi, kombinatorial oyun nəzəriyyəsi və kodlaşdırma nəzəriyyəsində fəal olan ingilis riyaziyyatçısı idi. Caribou-nun İnteraktiv Oyunlarının bir çoxu Hackenbush və ya Chomp kimi kombinatorika oyunları, Sürüşmə Blokları və hazırda inkişafda olan düyün oyunu da daxil olmaqla, onun tədqiqatlarından təsirlənmişdir.

Conway həmçinin əyləncə riyaziyyatının bir çox sahələrinə, xüsusilə də “Həyat Oyunu” adlı iki ölçülü mobil avtomatlaşdırma ixtirasına töhfə verdi və kompüter elmləri, fizika və nəzəri biologiyada tətbiqləri ilə tamamilə yeni bir riyaziyyat sahəsini işə salmağa kömək etdi. Hüceyrə avtomatlaşdırmasında bir riyazi funksiya olaraq hər bir hüceyrənin zamanın hər bir nöqtəsində sonlu sayda vəziyyətlər arasında bir vəziyyətə malik olduğu və hər bir hüceyrənin vəziyyətinin müəyyən qaydalara uyğun olaraq zaman keçdikcə dəyişdiyi sonlu hüceyrə şəbəkəsinin davranışı öyrənilir. O, həm də surreal ədədlərinin kəşfi ilə tanınır.

Liverpulda doğulub böyüyən Konvey 11 yaşında riyaziyyatçı olmağa can atırdı. O, ABŞ-ın Nyu-Cersi ştatına köçməzdən əvvəl karyerasının ilk yarısını Kembric Universitetində keçirdi. Daha sonra kariyerasını Prinston Universitetində Con fon Neumann fəxri professoru titulu alaraq davam etdirdi və 2013-cü ildə təqaüdə çıxdı. 2020-ci ilin aprelində, 82 yaşında, COVID-19-dan xəstəliyindən vəfat etdi.

Mənbələr:

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Horton_Conway

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_automaton

Rene Descartes

Descartes

Rene Descartes was a French philosopher and mathematician born on March 31 1596 in Touraine, France. Descartes has been credited the "Father of Modern Philosophy" and the "Father of Analytical Geometry", which is the branch between algebra and geometry. Before Descartes' time, the subjects of algebra and geometry had developed in parallel tracks, until he developed a method of joining them. This important contribution allowed Descartes, alongside Newton and Leibniz, to provide the foundations of modern calculus. The coordinate system used today in analytic geometry is called the Cartesian coordinate system in his honor.

Descartes' analytical geometry was designed to study the mathematical attributes of lines and curves by representing them via equations. One of the most important contributions Descartes made were his philosophical writings. Descartes, who was convinced that science and mathematics could be used to explain everything in nature, was the first to describe the physical universe in terms of motion and matter, seeing the universe as a giant mathematically designed engine.

Rene Descartes wrote three important texts: (1) Discourse of the Method of Rightly Conducting the Reason and Seeking Truth in the Sciences, (2) Meditations on First Philosophy, and (3) Principles of Philosophy.

Descartes had always been a fragile individual, he would often spend most of his mornings in bed, where he did most of his thinking, fresh from dreams in which he often had his revelations. In his later years, Descartes had to relocate to Sweden to tutor Queen Christina in philosophy. Unfortunately, the Queen was an early riser who wanted her lessons at 5:00 o'clock in the morning. This schedule did not help Descartes fragile health. He contracted pneumonia, from which he died on February 11, 1650 at the age of 54.

Descartes' Famous preposition: Cogito ergo sum - "I think, therefore I am."

Rene Dekart 31 mart 1596-cı ildə Fransanın Touraine şəhərində anadan olmuş fransız filosofu və riyaziyyatçısıdır. Dekart "Müasir fəlsəfənin atası" və cəbr və həndəsə arasındakı qol olan "analitik həndəsənin atası" hesab olunur. Dekartın vaxtından əvvəl, cəbr və həndəsə mövzuları, o, onları birləşdirən bir üsul hazırlayana qədər paralel yollarda inkişaf edirdi. Bu mühüm töhfə Dekarta Nyuton və Leybnizlə yanaşı müasir hesablamanın əsaslarını təmin etməyə imkan verdi. Bu gün analitik həndəsədə istifadə olunan koordinat sistemi onun şərəfinə Dekart koordinat sistemi adlanır.

Dekartın analitik həndəsəsi xətlərin və əyrilərin riyazi atributlarını tənliklər vasitəsilə təsvir etməklə öyrənmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dekartın verdiyi ən mühüm töhfələrdən biri onun fəlsəfi yazıları idi. Elm və riyaziyyatın təbiətdəki hər şeyi izah etmək üçün istifadə oluna biləcəyinə əmin olan Dekart, kainatı nəhəng riyazi dizayn edilmiş bir mühərrik olaraq görərək ilk dəfə fiziki kainatı hərəkət və maddə baxımından təsvir etdi.

Rene Dekart üç mühüm mətn yazdı: (1) Elmlərdə ağılı düzgün aparma və həqiqəti axtarma metodunun müzakirəsi, (2) İlk fəlsəfə üzərində düşüncələr və (3) Fəlsəfənin prinsipləri.

Dekart həmişə kövrək bir fərd idi, o, tez-tez səhərlərini tez-tez açdığı yuxulardan təzə-təzə düşündüyü yataqda keçirirdi. Ömrünün sonrakı illərində Dekart Kraliça Kristinaya fəlsəfə dərsi vermək üçün İsveçə köçməli oldu. Təəssüf ki, Kraliça səhər saat 5:00-da dərslərini istəyən erkən qalxan biri idi. Bu cədvəl Dekartın kövrək sağlamlığına kömək etmədi. O, sətəlcəm xəstəliyinə yoluxmuş və 11 fevral 1650-ci ildə 54 yaşında vəfat etmişdir.

Dekartın məşhur ön sözü: Cogito ergo sum - "Mən düşünürəm, deməli, varam".

Mənbələr:

Burton, D.M. The History of Mathematics: An Introduction, 5th ed.; McGraw-Hill: New York, 2003.

http://plato.stanford.edu/entries/descartes/

http://www.iep.utm.edu/descarte/

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes

Euclid of Alexandria

Euclid

Euclid was a Greek mathematician, and often referred to as the "Father of Geometry", born in about 325 BC. Little is known about Euclid's life, as there are only a handful of references to him. The date and place of Euclid's birth and the date and circumstances of his death are unknown and only roughly estimated in proximity to contemporary figures mentioned in references. The few historical references to Euclid were written centuries after he lived, by Proclus and Pappus of Alexandria. Very little is known of Euclid's life except that he taught in Alexandria. In his book Elements, Euclid deduced the principles of what is now called Euclidean geometry. Euclid died in 265 BC in Alexandria, Egypt.

Evklid yunan riyaziyyatçısı idi və tez-tez "Həndəsə atası" olaraq adlandırılırdı, təxminən eramızdan əvvəl 325-ci ildə anadan olmuşdur. Evklidin həyatı haqqında çox az məlumat var, çünki ona istinadlar çox azdır. Evklidin doğum tarixi və yeri, ölüm tarixi və şəraiti naməlumdur və yalnız istinadlarda qeyd olunan müasir rəqəmlərə yaxın olaraq təxmini hesablanır. Evklid haqqında bir neçə tarixi istinad onun yaşamasından əsrlər sonra, İsgəndəriyyəli Prokl və Pappus tərəfindən yazılmışdır. İsgəndəriyyədə dərs dediyi istisna olmaqla, Evklidin həyatı haqqında çox az şey məlumdur. Evklid "Elementlər" kitabında indi Evklid həndəsəsi adlanan şeyin prinsiplərini çıxardı. Evklid eramızdan əvvəl 265-ci ildə Misirin İsgəndəriyyə şəhərində vəfat etmişdir.

Mənbələr:

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

Burton, D.M. The History of Mathematics: An Introduction, 5th ed.; McGraw-Hill: New York, 2003.

http://www.businessinsider.com/important-mathematicians-modern-world-2012-7?op=1

https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid

Leonhard Euler

Euler

Leonard Euler was a pioneering Swiss mathematician and physicist born on April 15 1707 in Basel, Switzerland. He made remarkable contributions to the fields of infinitesimal calculus and graph theory. Euler also introduced much of the modern mathematical terminology and notation, particularly for mathematical analysis, such as the notion of mathematical functions. For example, the modern use of the symbol π is due to Euler.

In geometry, he is best known for the Euler line of a triangle and the formula F + V = E + 2. In this formula, Euler relates the number of faces (F), vertices (V) and edges (E) of a polyhedron in a three-dimension space.

Early in his career, Euler lost sight in his right eye, most probably due to overwork. He published more than 500 books and papers during his lifetime, and it has been computed that his publications during his working life averaged about 800 pages a year. From 1771 on, he was totally blind, yet his mathematical discoveries continued. He would work mentally, and then dictate to assistants, often times using a large chalkboard on which to write the formulas for them.

Euler also derived the base of the natural logarithm with e, also known as Euler's number, as a mathematical constant approximately equal to 2.71828. e is the limit of (1 + 1/n)n as n approaches infinity.

Euler died in 1783 at the age of 76 still active to the end.

Leonard Euler 15 aprel 1707-ci ildə İsveçrənin Bazel şəhərində anadan olmuş qabaqcıl isveçrəli riyaziyyatçı və fiziki idi. Sonsuz kiçik hesablamalar və qrafik nəzəriyyəsi sahələrinə diqqətəlayiq töhfələr verdi. Eyler həmçinin müasir riyazi terminologiyanın və qeydlərin çoxunu, xüsusən riyazi analiz üçün, məsələn, riyazi funksiyalar anlayışını təqdim etdi. Məsələn, π simvolunun müasir istifadəsi Eylerlə bağlıdır.

Həndəsədə o, daha çox üçbucağın Eyler xətti və F + V = E + 2 düsturu ilə tanınır. Bu düsturda Eyler üzlərinin (F), təpələrin (V) və kənarlarının (E) sayını əlaqələndirir. üçölçülü fəzada çoxüzlü.

Karyerasının əvvəlində Euler, çox güman ki, həddindən artıq iş səbəbindən sağ gözündə görmə qabiliyyətini itirdi. O, həyatı boyu 500-dən çox kitab və məqalə nəşr etdirib və hesablanıb ki, onun iş həyatı boyu nəşrləri ildə orta hesabla 800 səhifə təşkil edib. 1771-ci ildən o, tamamilə kor idi, lakin onun riyazi kəşfləri davam etdi. O, zehni olaraq işləyir, sonra köməkçilərə diqtə edirdi, tez-tez onlar üçün düsturları yazmaq üçün böyük bir lövhədən istifadə edirdi.

Eyler eyni zamanda Eyler ədədi kimi tanınan e ilə təbii loqarifmin əsasını təxminən 2.71828 bərabər olan riyazi sabit kimi götürdü. n sonsuzluğa yaxınlaşdıqda e (1 + 1/n) n həddidir.

Euler 1783-cü ildə 76 yaşında vəfat etdi, hələ də sona qədər fəal idi.

Mənbələr:

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

The proposition of Euler.

http://www.businessinsider.com/important-mathematicians-modern-world-2012-7?op=1

Pierre de Fermat

Fermat

Pierre de Fermat, born on August 17, 1607, was a French lawyer and an amateur mathematician who contributed work that ultimately led to infinitesimal calculus, including his adequality technique. Fermat and René Descartes were the two leading mathematicians of the beginning of the 17th century. He is best known for Fermat's Last Theorem, which is that "no three positive integers a, b, and c can satisfy the equation an + bn = cn for any integer value of n greater than two".

Fermat wrote his Last Theorem in the margin of a book. He claimed that he didn't have room to write a proof of the theorem. The proof was unable to be found for over 350 years since other mathematicians were unable to deduce it. Andrew Wiles tried and failed to prove it, but later succeeded alongside Richard Taylor.

17 avqust 1607-ci ildə anadan olan Pierre de Fermat, adekvatlıq texnikası da daxil olmaqla, son nəticədə sonsuz kiçik hesablamalara səbəb olan işlərə töhfə verən fransız hüquqşünas və həvəskar riyaziyyatçı idi. Fermat və Rene Dekart 17-ci əsrin əvvəllərinin iki aparıcı riyaziyyatçıları idi. O, daha çox Fermatın Son Teoremi ilə tanınır, yəni "heç bir üç müsbət tam a, b və c an + bn = cn tənliyini ikidən böyük n tam dəyəri üçün təmin edə bilməz".

Fermat son teoremini kitabın kənarında yazdı. O, teoremin isbatını yazmağa yeri olmadığını iddia etdi. Digər riyaziyyatçılar onu çıxara bilmədiklərinə görə dəlil 350 ildən çox müddət ərzində tapıla bilmədi. Andrew Wiles bunu sübut etməyə çalışdı və uğursuz oldu, lakin sonra Richard Taylor ilə birlikdə uğur qazandı.

Mənbələr:

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat

Joseph Fourier

Fourier

Joseph Fourier, born March 21, 1768, was a French mathematician and physicist. He was orphaned at age nine and accepted a military lectureship on mathematics after being educated, contributing many mathematics papers to the Egyptian Institute. Napolean Bonaparte appointed Fourier as Prefect (Governor) of the Department of Isère in Grenoble where he supervised construction projects after resuming his academic post as professor at école Polytechnique. He is best known for discovering the Fourier series and their applications to various problems in the topics of heat transfer and vibrations. The Fourier transform and Fourier's Law are also named in his honour. He is also credited with the discovery of the greenhouse effect.

Cozef Furye 21 mart 1768-ci ildə anadan olub, fransız riyaziyyatçısı və fiziki. O, doqquz yaşında yetim qaldı və təhsil aldıqdan sonra riyaziyyat üzrə hərbi mühazirəni qəbul etdi və Misir İnstitutuna bir çox riyaziyyat məqalələri təqdim etdi. Napolean Bonapart Furyeni Qrenoblda İsere Departamentinin prefekti (qubernatoru) təyin etdi və burada école Polytechnique-də professor kimi akademik vəzifəsini bərpa etdikdən sonra tikinti layihələrinə rəhbərlik etdi. O, Furye seriyalarını və onların istilik ötürülməsi və vibrasiya mövzularında müxtəlif problemlərə tətbiqlərini kəşf etməsi ilə məşhurdur. Furye çevrilməsi və Furye Qanunu da onun şərəfinə adlandırılmışdır. O, istixana effektinin kəşfində də hesab olunur.

Mənbələr:

http://scienceworld.wolfram.com/biography/Fourier.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier

Galileo Galilei

Galileo

Galileo Galilei was born on February 15, 1564 in Pisa, Italy. He is well known as the first modern scientist. His father wanted him to study medicine, so Galileo enrolled in the University of Pisa to do so but dropped out shortly after to pursue his passion in both mathematics and mechanics. Among his many contributions to mathematics, he devised and improved a Geometric and Military Compass. He also understood the parabola extremely well. Galileo was offered the position of a chair in mathematics at the University of Padua, which he gratefully accepted and worked for eighteen years as one.

Galileo was found to be a suspect of heresy since he believed that the Sun stays still at the centre of the universe, whereas Earth does not stay still nor is it at the centre of the universe. This belief contrasted to Holy Scripture. He was sentenced to formal imprisonment, and then was commuted to house arrest for the remainder of his life - not being allowed to publish any of his works from then on. He then died on January 8, 1642 after suffering from fever, heart palpitations and more. He wished to be buried alongside his father, but was denied this wish by the Church because of the crime he was accused for.

Qalileo Qaliley 1564-cü il fevralın 15-də İtaliyanın Piza şəhərində anadan olub. O, ilk müasir alim kimi tanınır. Atası onun tibb təhsili almasını istəyirdi, ona görə də Qalileo bunu etmək üçün Piza Universitetinə daxil oldu, lakin qısa müddət sonra həm riyaziyyat, həm də mexanika ilə bağlı ehtirasını davam etdirmək üçün oranı tərk etdi. Riyaziyyata verdiyi çoxsaylı töhfələr arasında o, Həndəsi və Hərbi Kompas hazırladı və təkmilləşdirdi. O, parabolanı da çox yaxşı başa düşürdü. Qalileoya Padua Universitetində riyaziyyat kafedrası vəzifəsi təklif edildi, o, bunu minnətdarlıqla qəbul etdi və on səkkiz il bir kafedra olaraq çalışdı.

Qalileonun bidətdə şübhəli olduğu aşkar edildi, çünki o, Günəşin kainatın mərkəzində dayandığına, Yerin isə kainatın mərkəzində olmadığına inanırdı. Bu inanc Müqəddəs Yazılara zidd idi. O, rəsmi həbs cəzasına məhkum edildi, sonra isə həyatının qalan hissəsi üçün ev dustaqlığı ilə əvəz olundu - bundan sonra heç bir əsərini çap etməyə icazə verilmədi. Daha sonra 8 yanvar 1642-ci ildə qızdırma, ürək döyüntüsü və digər xəstəliklərdən sonra vəfat etdi. O, atasının yanında dəfn olunmaq istəyirdi, lakin günahlandırıldığı cinayətə görə kilsə tərəfindən bu istəyi rədd edildi.

Mənbələr:

http://math.berkeley.edu/~robin/Galileo/life.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

Carl Friedrich Gauss

Gauss

Carl Gauss was a German mathematician and physicist born on April 30 1777 in Braunschweig, Holy Roman Empire. Often times referred to as the Princeps mathematicorum (Latin for "The Prince of Mathematicians"), Gauss had a remarkable influence in many fields of mathematics including number theory, algebra, statistics, analysis, and differential geometry. He referred to mathematics as "the queen of sciences".

There are several stories about Gauss at a very young age. According to one, his gifts became evident when at the age of three he mentally and without fault in his calculations, corrected an error that his father had made on paper while calculating finances. Another famous story tells that in primary school, after the young Gauss misbehaved, his teacher, J.G. Büttner, gave him the task of adding a list of integers from 1 to 100, in arithmetic progression. The young Gauss apparently produced the correct answer within seconds, to the astonishment of his teacher and his assistant Martin Bartels. Gauss method was based on a pairwise addition of terms from opposite ends of the list, which gave identical intermediate sums. For example: 1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101, and so on, for a total sum of 50 x 101 = 5050.

At the age of 18, Gauss devised a method for constructing a 17-sided regular polygon, using only a compass and a straightedge. Remarkably, he then derived a general rule that predicted which regular polygons are similarly constructible. In 1807 he became the director of the astronomical observatory at Gottingen, Germany, where he served until his death. Gauss died on February 25, 1855.

Karl Qauss 30 aprel 1777-ci ildə Müqəddəs Roma İmperiyasının Braunşveyq şəhərində anadan olmuş alman riyaziyyatçısı və fizikidir. Tez-tez Princeps mathematicorum (latınca "Riyaziyyatçıların Şahzadəsi") olaraq adlandırılan Qauss ədədlər nəzəriyyəsi, cəbr, statistika, analiz və diferensial həndəsə daxil olmaqla riyaziyyatın bir çox sahələrində diqqətəlayiq təsirə malik idi. O, riyaziyyatı “elmlərin kraliçası” adlandırırdı.

Çox gənc yaşda Gauss haqqında bir neçə hekayə var. Birinin dediyinə görə, onun hədiyyələri üç yaşında ikən əqli cəhətdən və hesablamalarında heç bir nöqsan olmadan atasının maliyyə hesablamaları zamanı kağız üzərində buraxdığı səhvi düzəldəndə üzə çıxdı. Başqa bir məşhur hekayədə deyilir ki, ibtidai məktəbdə gənc Qaussun pis davranışından sonra onun müəllimi J.G. Büttner, ona arifmetik irəliləyişdə 1-dən 100-ə qədər tam ədədlərin siyahısını əlavə etmək tapşırığını verdi. Gənc Qauss müəllimi və köməkçisi Martin Bartelsin təəccübünə saniyələr ərzində düzgün cavab verdi. Gauss metodu eyni aralıq məbləğləri verən siyahının əks uclarından şərtlərin cüt əlavə edilməsinə əsaslanırdı. Məsələn: 1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101 və s., cəmi 50 x 101 = 5050.

18 yaşında Gauss yalnız kompas və düzbucaqdan istifadə edərək 17 tərəfli müntəzəm çoxbucaqlı qurmaq üçün bir üsul hazırladı. Maraqlıdır ki, o, daha sonra hansı müntəzəm çoxbucaqlıların oxşar şəkildə qurula biləcəyini proqnozlaşdıran ümumi bir qayda çıxardı. 1807-ci ildə Almaniyanın Göttingen şəhərindəki astronomik rəsədxananın direktoru oldu və ölümünə qədər burada xidmət etdi. Qauss 25 fevral 1855-ci ildə vəfat etdi.

Mənbələr:

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss#Anecdotes

Kurt Gödel

Godel

Kurt Friedrich Gödel, born on April 28, 1906, was an Austrian logician, mathematician, and philosopher. Considered alongside Aristotle and Frege to be one of the most important logicians known, he made a significant impact upon scientific and philosophical thinking in the 20th century by publishing his two incompleteness theorems when he was just 25 years old, only a year after finishing his doctorate at the University of Vienna. Gödel developed a technique called Gödel numbering to prove the first theorem, which codes formal expressions as natural numbers. He also clarified the relations between classical, intuitionistic, and modal logic.

When Gödel aged, he suffered periods of both mental instability and illness. He was obsessively paranoid of being poisoned, leading him to only eat food that his wife served him. When he was hospitalized for 6 months and unable to care for him, Gödel refused to eat and starved to death because of it.

Kurt Friedrich Gödel 28 aprel 1906-cı ildə anadan olub, avstriyalı məntiqçi, riyaziyyatçı və filosof olub. Aristotel və Frege ilə yanaşı tanınmış ən mühüm məntiqçilərdən biri hesab edilən o, hələ 25 yaşında ikən, doktorluq dissertasiyasını bitirdikdən cəmi bir il sonra iki natamamlıq teoremini nəşr etməklə 20-ci əsrdə elmi və fəlsəfi təfəkkürə mühüm təsir göstərmişdir. Vyana Universitetində. Gödel formal ifadələri natural ədədlər kimi kodlayan ilk teoremi sübut etmək üçün Gödel nömrələmə adlı bir texnika inkişaf etdirdi. O, klassik, intuisiya və modal məntiq arasındakı əlaqələri də aydınlaşdırmışdır.

Gödel qocalanda həm psixi qeyri-sabitlik, həm də xəstəlik dövrləri keçirdi. O, zəhərlənmə ilə bağlı obsesif bir şəkildə paranoyak idi və bu, onu yalnız arvadının ona xidmət etdiyi yeməkləri yeməyə məcbur edirdi. 6 ay xəstəxanada qaldıqda və ona baxa bilməyəndə Gödel yeməkdən imtina etdi və buna görə aclıqdan öldü.

Mənbələr:

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Godel.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Godel

Hypatia of Alexandria

Hypatia

Hypatia of Alexandria, born in 350 AD, was the first woman to make a substantial contribution to the development of mathematics that are still known. Hypatia was the daughter of the mathematician and philosopher Theon of Alexandria and it is fairly certain that she studied mathematics under the guidance and instruction of her father. At the university in Alexandria, she was a famous lecturer in mathematics and philosophy, but it is rather unknown if she held an actual teaching position. Hypatia came to symbolize learning and science which the early Christians identified with paganism. However, among the pupils who she taught in Alexandria there were many prominent Christians. One of the most famous is Synesius of Cyrene who was later to become the Bishop of Ptolemais. Hypatia became a victim of the prejudice of her time. There were periodic outbreaks of violence, and during one of these incidents Hypatia was killed by a mob of Christian fanatics.

350-ci ildə anadan olan İsgəndəriyyəli Hypatia, hələ də məlum olan riyaziyyatın inkişafına mühüm töhfə verən ilk qadın idi. Hypatia İsgəndəriyyəli riyaziyyatçı və filosof Teonun qızı idi və o, atasının rəhbərliyi və göstərişi ilə riyaziyyatı öyrəndiyinə əmindir. İsgəndəriyyə Universitetində o, riyaziyyat və fəlsəfə üzrə məşhur mühazirəçi idi, lakin onun həqiqi müəllim vəzifəsində olub-olmadığı məlum deyil. Hypatia ilk xristianların bütpərəstliklə eyniləşdirdiyi öyrənmə və elmi simvollaşdırmağa gəldi. Lakin onun İsgəndəriyyədə dərs dediyi şagirdlər arasında çoxlu görkəmli xristianlar da var idi. Ən məşhurlarından biri sonradan Ptolemey yepiskopu olacaq Kireneli Sinesiusdur. Hypatia öz dövrünün qərəzinin qurbanı oldu. Vaxtaşırı zorakılıq baş verdi və bu hadisələrdən birində Hypatia xristian fanatikləri tərəfindən öldürüldü.

Mənbələr:

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Hypatia.html

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

Katherine Johnson

Katherine Johnson

Katherine Johnson 26 avqust 1918-ci ildə Qərbi Virciniya ştatının White Sulphur Springs şəhərində anadan olmuş görkəmli riyaziyyatçı idi. Gənc yaşlarından ağıllı və maraqlı idi. 13 yaşında Johnson liseydə oxudu, sonra məzun oldu 18 yaşında Dövlət Kollecinin ən yüksək mükafatını aldı. 1939-cu ildə o, ştatın prezidenti tərəfindən seçildi. Qərbi Virciniya Universitetində aspiranturaya daxil olan ilk üç qaradərili tələbədən. Riyaziyyat oxudu, amma getdi tezliklə ailə həyatı qurur.

1952-ci ildə Conson Milli Məsləhətçinin tamamilə qara Qərb Bölgəsində Hesablamalar bölməsində açıq vəzifələr haqqında eşitdi. Aeronavtika Komitəsinin (NACA) Langley laboratoriyası. İşlədiyi vaxtdan cəmi iki həftə sonra bir layihəyə təyin olundu Uçuş Tədqiqat Şöbəsinin Manevr Yükləri Şöbəsində. Növbəti dörd ili uçuşdan əldə edilən məlumatları təhlil etməyə sərf etdi testlər və oyanış turbulentliyinin səbəb olduğu bir təyyarə qəzasının araşdırılması üzərində çalışdı.

Conson kosmik missiyalara çoxlu əhəmiyyətli töhfələr verməyə davam edəcək. üçün traektoriya analizi etdi Alan Şepardın 1961-ci ilin May missiyası Freedom 7. Ən əsası, 1969-cu ildə Apollo 11 missiyası üçün hesablamalar apardı, ilk üç adamı Aya göndərdi. Conson 26 hesabatın müəllifi və ya həmmüəllifi olub və 1986-cı ildə təqaüdə çıxıb. 2015-ci ildə, 97 yaşında prezident Barak Obama onu Prezident Azadlıq medalı ilə təltif etdi və 2016-cı ildə NASA bir binaya onun adını verdi. Katherine Johnson 24 fevral 2020-ci ildə vəfat etdi, lakin onun irsi heç vaxt unudulmayacaq.

Mənbələr:

https://www.nasa.gov/content/katherine-johnson-biography

https://www.britannica.com/biography/Katherine-Johnson-mathematician

Pierre-Simon Laplace

Laplace

Pierre-Simon Laplace was a French mathematician and astronomer who was born on March 23, 1749 and died on March 5, 1827 without whom mathematical astronomy and statistics would be nowhere near as advanced as they are today. He is often called the Newton of France. He wrote a five-volume summary of his work called Mécanique Céleste from 1799 until 1825.

He was sent to the University of Caen by his father to read theology when he was old enough. He didn't graduate in theology, but left for Paris instead when encouraged by two enthusiastic mathematics teachers to follow in their footsteps. Impressing d'Alembert by being able to solve difficult mathematics problems quickly, he was secured a position at the école Militaire. Secured with money, he then began his research.

He has much named after him - Laplace's equation, Laplace transform and Laplacian differential operator to name a few. He was also one of the first scientists to suggest that black holes exist. He became a count in 1806 and was named a marquis in 1817, being married with children by then.

Pierre-Simon Laplace fransız riyaziyyatçısı və astronomu idi, 23 mart 1749-cu ildə anadan olmuş və 5 mart 1827-ci ildə vəfat etmişdir, onsuz riyazi astronomiya və statistika indiki qədər inkişaf etmiş ola bilməzdi. Onu tez-tez Fransanın Nyutonu adlandırırlar. O, 1799-cu ildən 1825-ci ilə qədər Mécanique Céleste adlı əsərinin beşcildlik xülasəsini yazdı.

Yetərincə qocalanda atası tərəfindən ilahiyyat oxumaq üçün Caen Universitetinə göndərildi. O, ilahiyyat fakültəsini bitirmədi, lakin iki həvəsli riyaziyyat müəllimi onların izlərini davam etdirməyə təşviq edildikdən sonra Parisə getdi. Çətin riyaziyyat problemlərini tez həll edə bilməsi ilə d'Alemberti heyran edən o, école Militaire-də bir vəzifə əldə etdi. Pulla təmin olunduqdan sonra araşdırmalarına başladı.

Onun adını daşıyan çox şey var - Laplas tənliyi, Laplas çevrilməsi və Laplas diferensial operatoru. O, həm də qara dəliklərin mövcud olduğunu irəli sürən ilk alimlərdən biridir. 1806-cı ildə qraf oldu və 1817-ci ildə markiz adını aldı, o vaxta qədər uşaqları ilə evləndi.

Mənbələr:

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Laplace.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace

Ada Lovelace

Lovelace

Ada Lovelace, born on December 10, 1815, was an English mathematician and writer. She worked on Charles Babbage's Analytical Engine (an early mechanical general-purpose computer). One of her Notes on the Analytical Engine was the first algorithm intended to be processed by a computer - she was the world's first computer programmer! She is also known as the first person who had a vision of computers going beyond arithmetic calculations. Ada first became interested in mathematics when she believed it would keep her from becoming "insane" like her father - though when she died in 1852, she requested to be buried next to him anyway.

Ada Lavleys 1815-ci il dekabrın 10-da anadan olub, ingilis riyaziyyatçısı və yazıçısı olub. O, Charles Babbage-nin Analitik Mühərrikində (erkən mexaniki ümumi təyinatlı kompüter) işləmişdir. Onun Analitik Mühərrikə dair qeydlərindən biri kompüter tərəfindən emal olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş ilk alqoritm idi - o, dünyanın ilk kompüter proqramçısı idi! O, həm də hesab hesablamalarından kənara çıxan kompüterləri görən ilk insan kimi tanınır. Ada ilk dəfə riyaziyyatla onun atası kimi "dəli" olmaqdan qoruyacağına inandığı zaman maraqlanmağa başladı - baxmayaraq ki, 1852-ci ildə vəfat edəndə, hər halda onun yanında dəfn edilməsini istədi.

Mənbələr:

http://inventors.about.com/od/lstartinventors/p/Ada_Lovelace.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace

Gottfried Leibniz

Leibniz

Gottfried Leibniz was a German mathematician and philosopher born on July 1 1646. He occupies a prominent place in the history of mathematics and philosophy. He was the son of Friedrich Leibniz, a professor of moral philosophy at Leipzig. Leibniz's mother was Catharina Schmuck, the daughter of a lawyer and Friedrich Leibniz's third wife. However, Friedrich Leibniz died when Leibniz was only six years old and he was brought up by his mother.

At the age of seven, Leibniz entered the Nicolai School in Leipzig. Although he was taught Latin at school, Leibniz had taught himself far more advanced Latin and some Greek by the age of 12, driven by his interest in reading his father's books. As he progressed through school he was taught Aristotle's logic and theory of categorising knowledge. Leibniz was clearly not satisfied with Aristotle's system and began to develop his own ideas on how to improve on it. Later in life, Leibniz recalls that at this time he was trying to find an order to the logical truths which, although he did not know it at the time, were the ideas behind rigorous mathematical proofs. As well as his school work, Leibniz studied his father's books. In particular he read metaphysics books and theology books from both Catholic and Protestant writers. Leibniz developed the infinitesimal calculus independently from Isaac Newton, and became one of the most prolific inventors in the field of mechanical calculators. Leibniz is also well known for refining the binary number system, which is at the foundation of virtually all digital computers. He died on November 14, 1716.

Qotfrid Leybniz 1646-cı il iyulun 1-də anadan olmuş alman riyaziyyatçısı və filosofu idi. O, riyaziyyat və fəlsəfə tarixində görkəmli yer tutur. O, Leypsiqdə əxlaq fəlsəfəsi professoru Fridrix Leybnisin oğlu idi. Leybnisin anası vəkil qızı və Fridrix Leybnisin üçüncü arvadı Katarina Şmuk idi. Lakin Fridrix Leybniz Leybnisin cəmi altı yaşı olanda vəfat etdi və anası tərəfindən böyüdü.

Yeddi yaşında Leybniz Leypsiqdəki Nikolay məktəbinə daxil olur. Məktəbdə ona latın dili öyrədilsə də, Leybniz 12 yaşında atasının kitablarını oxumaq marağından irəli gələrək, özünü daha mükəmməl latın və bir qədər yunan dilini öyrətmişdi. Məktəbdə irəlilədikcə ona Aristotelin məntiqi və biliklərin təsnifatı nəzəriyyəsi öyrədildi. Leybniz açıq-aydın Aristotel sistemi ilə qane olmadı və onu necə təkmilləşdirmək barədə öz fikirlərini inkişaf etdirməyə başladı. Sonrakı həyatda Leybnits xatırlayır ki, bu zaman o, məntiqi həqiqətlərə bir nizam tapmağa çalışırdı, o zamanlar bunu bilməsə də, ciddi riyazi sübutların arxasında duran ideyalar idi. Leybniz məktəb işi ilə yanaşı atasının kitablarını da öyrənirdi. Xüsusilə metafizika kitablarını və həm katolik, həm də protestant yazıçılarından ilahiyyat kitablarını oxudu. Leybniz sonsuz kiçik hesabları İsaak Nyutondan müstəqil şəkildə inkişaf etdirdi və mexaniki hesablama maşınları sahəsində ən məhsuldar ixtiraçılardan biri oldu. Leybnits həm də demək olar ki, bütün rəqəmsal kompüterlərin əsasını təşkil edən ikili say sistemini təkmilləşdirməklə məşhurdur. 1716-cı il noyabrın 14-də vəfat etmişdir.

Mənbələr:

http://www.businessinsider.com/important-mathematicians-modern-world-2012-7?op=1

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Leibniz.html

Liu Hui

Liu Hui

Liu Hui, Çinin Üç Krallığı dövründə (220-280) Cao Wei əyalətində yaşamış Çinli riyaziyyatçı idi. 263-cü ildə o, məşhur Çin riyaziyyat kitabı olan "Riyaziyyat sənətinə dair doqquz fəsil"də təqdim olunan problemlərin həlli ilə bağlı bir kitab yazdı. Bu kitabda o, şübhəsiz ki, hind riyaziyyatçısı Brahmaquptadan əvvəl mənfi ədədləri kəşf edən, başa düşən və istifadə edən ilk riyaziyyatçı idi. Doqquz fəsillə bağlı şərhlərində o, aşağıdakıları təqdim etdi: π (pi) hesablanması üçün alqoritm, Qauss sadələşdirmə üsulu, silindrin həcmini və iki perpendikulyar silindrin kəsişməsini tapmaq üçün Kavalieri prinsipini.

Mənbələr:

https://lifethroughamathematicianseyes.wordpress.com/2015/01/17/the-sea-island-mathematical-manual/

Sir Issac Newton

Newton

Sir Isaac Newton 4 yanvar 1643-cü ildə Woolsthorpe Lincolnshire-də anadan olmuş İngilis fizik və riyaziyyatçısı idi. O, bütün dövrlərin ən nüfuzlu alimlərindən biri və elmi inqilabın əsas fiquru kimi qəbul edilmişdir. Nyuton hərəkət və cazibə qanunlarını tərtib etdi, ilk praktik əks etdirən teleskop qurdu, soyutmanın empirik qanunu hazırladı və işığın sürətini öyrəndi. O, həmçinin optikaya töhfələr verdi və sonsuz hesablama ixtirasını Gottfried Leibniz ilə paylaşdı.

Nyutonun ən məşhur hekayəsi, cazibə qanunu işlədiyi zaman baş verib. Gənc İsaak Nyuton bir gün bir alma ağacının altında oturarkən qəflətən başına düşən bir alma onun ağırlıq qüvvəsi ilə maraqlanmasını və düşünməsinə səbəb oldu. Hadisə Newton'u ağacı bir başındakı yara bir də əlamətdar bir fikir ilə tərk etdi: cazibə qüvvəsi, ağaclardan alma çəkən qüvvə, ay qədər yüksək bir yerə çatsa nə olar? Buradan, Yerin cazibə qüvvəsinin ayı orbitdə saxlamağından və Günəşin cazibə qüvvəsinin planetlərin orbitdə saxlanmasından məsul olduğu anlayışına qısa bir təkan oldu.

1687-ci ildə Newton "Philosophiæ Naturalis Principa Mathematica" adlı kitabını nəşr etdirdi və "Təbii fəlsəfənin riyazi prinsipləri" klassik mexanikanın əksəriyyətinin əsasını qoydu və burada ümumdünya cazibə qanununu ictimaiyyətə açıqladı. Nyuton 20 mart 1727-ci ildə vəfat etdi.

Mənbələr:

Burton, D.M. The History of Mathematics: An Introduction, 5th ed.; McGraw-Hill: New York, 2003.

http://www.newton.ac.uk/newtlife.html

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/newton_isaac.shtml

http://www.dctech.com/eureka/short-stories/newton.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

Emmy Noether

Noether

Emmy Noether, born in 1882, was a German mathematician who is well known for her incredible contributions to abstract algebra and theoretical physics. She was described as the most important woman in mathematics since she transformed the theories of algebras, rings, and fields.

She was initially going to teach English and French as she was qualified, but studied mathematics where her mathematician father taught at the University of Erlangen. In 1915, she joined the mathematics department at the University of Göttingen. Noether moved to the United States to work at Bryn Mawr College in Pennsylvania when she was dismissed from her university position for being Jewish. She died in 1935 four days after undergoing surgery for an ovarian cyst.

1882-ci ildə anadan olan Emmy Noether mücərrəd cəbr və nəzəri fizikaya inanılmaz töhfələri ilə tanınan alman riyaziyyatçısı idi. O, cəbrlər, halqalar və sahələr nəzəriyyələrini dəyişdirdiyi üçün riyaziyyatda ən vacib qadın kimi təsvir edilmişdir.

İxtisas sahibi olduğu üçün əvvəlcə ingilis və fransız dillərini öyrətmək niyyətində idi, lakin riyaziyyatçı atasının Erlangen Universitetində dərs dediyi riyaziyyatı öyrəndi. 1915-ci ildə Göttingen Universitetinin riyaziyyat fakültəsinə daxil oldu. Noether yəhudi olduğu üçün universitet vəzifəsindən qovulduğu zaman Pensilvaniyadakı Bryn Mawr Kollecində işləmək üçün ABŞ-a köçdü. O, 1935-ci ildə yumurtalıq kistasından əməliyyat olunduqdan dörd gün sonra vəfat etdi.

Mənbələr:

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

https://en.wikipedia.org/wiki/Emmy_Noether

Blaise Pascal

Pascal

Blaise Pascal was born on June 19, 1623 in Clermont-Ferrand, France. Pascal was a French mathematician, physicist, inventor writer and Christian philosopher. He was a child prodigy who was educated by his father, a tax collector, in Rouen. Pascal's earliest work was focused on applied natural sciences where he made important contributions to the study of fluids.

In 1642, at the age of 18, inspired by the idea of making his father's job of calculating taxes easier, Pascal invented the pascaline, which is an early calculator. The pascaline was a numerical wheel calculator with eight movable dials, each representing a numerical digit, such as ones, tens, and hundreds. The pascaline calculator was proficient at carrying simple operations such as addition, subtraction, multiplication, and division.

Pascal continued to influence mathematics throughout his life. In 1653, his Traité du triangle arithmétique-Treatise on the Arithmetical Triangle was used as an efficient presentation for binomial coefficients, and it is now a day's known as Pascal's triangle. Initially, Pascal read about this triangle in a Chinese book. He studied it rigorously, and is credited by having the honour of this triangle being in his name.

Pascal struggled with insomnia and a painful digestive disorder called dyspepsia from the time he was a teen, and over the years, Pascal's constant work took a toll on his already fragile health.

Pascal died from malignant stomach tumor on August 19, 1662. By that time, the tumor had spread into his brain. He was 39 years old at the time of his death.

Blez Paskal 1623-cü il iyunun 19-da Fransanın Klermon-Ferran şəhərində anadan olub. Paskal fransız riyaziyyatçısı, fiziki, ixtiraçı yazıçı və xristian filosofu idi. O, Ruanda vergiyığan atası tərəfindən təhsil almış vunderkind uşaq idi. Paskalın ilk işi mayelərin öyrənilməsinə mühüm töhfələr verdiyi tətbiqi təbiət elmlərinə yönəlmişdi.

1642-ci ildə 18 yaşında atasının vergilərin hesablanması işini asanlaşdırmaq fikrindən ilhamlanaraq Paskal erkən kalkulyator olan paskalini icad etdi. Paskaline səkkiz daşınan siferblatdan ibarət ədədi təkərli kalkulyator idi, hər biri birlər, onlarla və yüzlər kimi ədədi rəqəmi təmsil edir. Paskalin kalkulyatoru toplama, çıxma, vurma və bölmə kimi sadə əməliyyatları yerinə yetirməkdə mahir idi.

Paskal həyatı boyu riyaziyyata təsir etməyə davam etdi. 1653-cü ildə onun Traité du triangle arithmétique-Treatise on the Rithmetic Triangle binomial əmsallar üçün səmərəli təqdimat kimi istifadə edildi və bu gün Paskal üçbucağı kimi tanınır. Əvvəlcə Paskal bu üçbucaq haqqında Çin kitabında oxumuşdu. O, bunu ciddi şəkildə öyrəndi və bu üçbucağın onun adında olması şərəfinə layiq görüldü.

Paskal yeniyetməlik illərindən yuxusuzluq və dispepsiya adlanan ağrılı həzm pozğunluğu ilə mübarizə aparırdı və illər keçdikcə Paskalın daimi işi onun onsuz da kövrək olan sağlamlığına zərbə vurdu.

Paskal 19 avqust 1662-ci ildə bədxassəli mədə şişindən öldü. O vaxta qədər şiş onun beyninə yayılmışdı. Öləndə onun 39 yaşı var idi.

Mənbələr:

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Mathematicians/Pascal.html

Conway, John. Guy, Richard. The Book of Numbers. Copernicus Books.

http://en.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal

Plato

Plato

Plato was born to a wealthy family and was a student of the great philosopher Socrates. He was born in Athens, Greece, in 428 BC, and he is considered one of the most important Greek philosophers of history. Plato founded the Academy of Athens - it was an institution devoted to research and instruction in philosophy and the sciences. In fact, the sign above the Academy's entrance read "Let no-one ignorant of geometry enter here". There, students focused on important questions such as "What is the self?" and "What is human nature?". Aristotle was not only Plato's first student, but also one of his best. His works on philosophy, politics and mathematics were very influential and laid the foundations for Euclid's systematic approach to mathematics.

Plato studied the ontological status (categories of being) of mathematical objects. He is best known for his identification of the so-called Platonic Solids: the symmetrical, 3-dimensional tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron and icosahedron.

Platon varlı bir ailədə anadan olub və böyük filosof Sokratın tələbəsi olub. Eramızdan əvvəl 428-ci ildə Yunanıstanın Afina şəhərində anadan olub və o, tarixin ən mühüm yunan filosoflarından biri hesab olunur. Platon Afina Akademiyasını qurdu - bu, fəlsəfə və elmlərdə tədqiqat və təlimat verməyə həsr olunmuş bir qurum idi. Əslində, Akademiyanın girişinin üstündəki lövhədə “Bura həndəsədən xəbəri olmayanlar girməsin” yazılmışdı. Orada tələbələr diqqəti “Mənlik nədir?” kimi mühüm suallara yönəldirdilər. və "İnsan təbiəti nədir?". Aristotel təkcə Platonun ilk tələbəsi deyil, həm də ən yaxşılarından biri idi. Onun fəlsəfə, siyasət və riyaziyyatla bağlı əsərləri çox təsirli olub və Evklidin riyaziyyata sistemli yanaşmasının əsasını qoyub.

Platon riyazi obyektlərin ontoloji statusunu (varlıq kateqoriyalarını) öyrənmişdir. O, daha çox Platonik Bərk Ciddi cisimləri müəyyən etməsi ilə tanınır: simmetrik, 3 ölçülü tetraedr, kub, oktaedr, dodekaedr və ikosahedr.

Mənbələr:

Burton, D.M. The History of Mathematics: An Introduction, 5th ed.; McGraw-Hill: New York, 2003.

http://www.ourcivilisation.com/smartboard/shop/warnerr/plato.htm

http://www.storyofmathematics.com/greek_plato.html

Pythagoras of Samos

Pythagoras

Pythagoras was a Greek mathematician born between 580 and 569 B.C. on the Aegean island Samos. Our knowledge of the life of Pythagoras is scanty, and little can be said with certainty. The information known to date about Pythagoras has been filtered down from early writers who competed with each other in inventing fables concerning his travels, miraculous powers, and teachings. Pythagoras founded a school in southern Italy; this school, considered an academy of philosophy, mathematics, and natural science developed into a closely interweaved brotherhood with secret rites and observances. The school tried strictly to regulate the diet and way of life of its members, and to impose a common method of education. The students of this school concentrated in four subjects of study: arithmetic, geometry, music, and astronomy. When Pythagoras was about 60 years old, he married one of his students, Theano. She was a remarkably able mathematician who inspired Pythagoras during the latter years of his life, and also contributed to broadcast his teaching system after his death. Long after Pythagoras' death in 500 B.C, the brotherhood continued to exist for at least two more centuries. Pythagoreans had strange initiations, rites and prohibitions. For example, they refused to eat beans, drink wine, and pick up anything that had fallen, or stir a fire with an iron. They insisted, in addition to these curious taboos, on a life of virtue, especially of friendship. The five pointed star, or pentagram, was used as a sign whereby members of the brotherhood could recognize one another.

Pythagoras is well known by his contribution in the area of geometry, and has been accredited with the Pythagorean Theorem within geometry. This theorem states that in a right- angled triangle the area of the square on the hypotenuse (the longest side of a right angled triangle) is equal to the sum of the areas of the squares of the other two sides, that is c2=a2+b2.

Pifaqor eramızdan əvvəl 580-569-cu illərdə doğulmuş yunan riyaziyyatçısıdır. Egey dənizinin Samos adasında. Pifaqorun həyatı haqqında məlumatımız azdır və əminliklə demək olar ki, azdır. Pifaqor haqqında bu günə qədər məlum olan məlumatlar onun səyahətləri, möcüzəvi gücləri və təlimləri haqqında nağıllar icad etməkdə bir-biri ilə yarışan ilk yazıçılardan süzülüb. Pifaqor İtaliyanın cənubunda məktəb qurdu; fəlsəfə, riyaziyyat və təbiət elmləri akademiyası hesab edilən bu məktəb gizli ayin və ayinlərlə sıx qarışmış qardaşlığa çevrildi. Məktəb öz üzvlərinin qidalanma və həyat tərzini ciddi şəkildə tənzimləməyə, ümumi təhsil metodunu tətbiq etməyə çalışırdı. Bu məktəbin şagirdləri dörd fənn üzrə cəmləşmişdilər: hesab, həndəsə, musiqi və astronomiya. Pifaqor təxminən 60 yaşında olanda tələbələrindən biri Theano ilə evləndi. O, həyatının son illərində Pifaqora ilham verən və ölümündən sonra onun tədris sisteminin yayımlanmasına töhfə verən olduqca bacarıqlı bir riyaziyyatçı idi. Eramızdan əvvəl 500-cü ildə Pifaqorun ölümündən çox sonra qardaşlıq ən azı iki əsr daha varlığını davam etdirdi. Pifaqorçuların qəribə təşəbbüsləri, ayinləri və qadağaları var idi. Məsələn, lobya yeməkdən, şərab içməkdən, yıxılan hər şeyi götürməkdən, dəmirlə od yandırmaqdan imtina edirdilər. Onlar bu maraqlı tabulara əlavə olaraq, fəzilətli bir həyatda, xüsusən də dostluqda israr etdilər. Beşguşəli ulduz və ya pentaqramdan qardaşlıq üzvlərinin bir-birini tanıya bilməsi üçün işarə kimi istifadə olunurdu.

Pifaqor həndəsə sahəsindəki töhfəsi ilə məşhurdur və həndəsə daxilində Pifaqor teoremi ilə akkreditə edilmişdir. Bu teorem göstərir ki, düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuzdakı kvadratın sahəsi (düz bucaqlı üçbucağın ən uzun tərəfi) digər iki tərəfin kvadratlarının sahələrinin cəminə bərabərdir, yəni c2=a2+b2.

Mənbələr:

Burton, D.M. The History of Mathematics: An Introduction, 5th ed.; McGraw-Hill: New York, 2003.

Musser, Gary. Burger, William. Peterson, Blake. Mathematics For Elementary Teachers: A Contemporary Approach, 6th ed.; Wiley.

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Pythagoras.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras

Alan Turing

Turing

Alan Turing, born on June 23, 1912, was a British mathematician, logician, cryptanalyst, and computer scientist. He gave definitions of the concepts of algorithm and computation with his Turing machine, which is essentially a model of a computer. He was also responsible for decoding German messages during World War II.

After World War II, he designed the ACE at the National Physics Laboratory, which is a stored-program computer. He then helped develop Manchester computers at Manchester University, ultimately leading him to become fascinated by mathematical biology, writing several papers on this subject.

His homosexuality leaded to him being prosecuted in the United Kingdom in 1952. He accepted being injected with female hormones rather than going to jail. He died on June 7, 1954 due to cyanide poisoning. Whether it was suicide or an accident is still unknown to date. However, he was found dead with a half-eaten apple beside him, and he was a big fan of Snow White and the Seven Dwarfs... enough said.

Alan Turing, 23 iyun 1912-ci ildə anadan olub, İngilis riyaziyyatçısı, məntiqçisi, kriptoanalitiki və kompüter alimi idi. O, mahiyyətcə kompüter modeli olan Turinq maşını ilə alqoritm və hesablama anlayışlarının təriflərini verdi. O, İkinci Dünya Müharibəsi zamanı alman mesajlarının deşifrə edilməsinə də cavabdeh idi.

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra o, saxlanılan proqram kompüteri olan Milli Fizika Laboratoriyasında ACE-ni dizayn etdi. Daha sonra Mançester Universitetində Mançester kompüterlərinin inkişafına kömək etdi və nəticədə onu riyazi biologiyaya valeh etdi və bu mövzuda bir neçə məqalə yazdı.

Homoseksuallığı 1952-ci ildə Böyük Britaniyada mühakimə olunmasına səbəb oldu. O, həbsxanaya düşməkdənsə qadın hormonlarının vurulmasını qəbul etdi. 1954-cü il iyunun 7-də sianidlə zəhərlənərək vəfat edib. Bunun intihar və ya qəza olub-olmadığı hələ də məlum deyil. Bununla belə, o, yanında yarı yeyilmiş alma ilə ölü tapıldı və o, Snow White və Yeddi Cırtdanın böyük bir pərəstişkarı idi ... kifayət qədər dedi.

Mənbələr:

http://www.alanturing.net/

http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing

Zu Chongzhi

Zu Chongzhi

Zu Chongzhi (429-500 AD), courtesy name Wenyuan, was a Chinese mathematician, astronomer, writer and politician during the Liu Song and Southern Qi dynasties.

One of his famous achievements is deriving two approximations of pi, (3.1415926535897932...) which held as the most accurate approximation for π for over nine hundred years. His best approximation was between 3.1415926 and 3.1415927, with 355/113 (密率, close ratio) and 22/7 (約率, approximate ratio) being the other notable approximations. He obtained the result by approximating a circle with a 24,576 (= 213 × 3) sided polygon. This was an impressive feat for the time, especially considering that the device Counting rods he used for recording intermediate results were merely a pile of wooden sticks laid out in certain patterns.

Zu Chongzhi (429-500 AD), nəzakətlə adı Wenyuan, Liu Song və Southern Qi sülalələri dövründə Çinli riyaziyyatçı, astronom, yazıçı və siyasətçi idi.

Onun məşhur nailiyyətlərindən biri doqquz yüz ildən çox müddət ərzində π üçün ən dəqiq təxmin edilən pi-nin iki yaxınlaşmasını (3.1415926535897932...) əldə etməkdir. Onun ən yaxşı yaxınlaşması 3,1415926 ilə 3,1415927 arasında olub, 355/113 (密率, yaxın nisbət) və 22/7 (約率, təqribi nisbət) digər diqqətəlayiq təxminlərdir. O, nəticəni 24,576 (= 213 × 3) tərəfli çoxbucaqlı olan dairəni yaxınlaşdırmaqla əldə etdi. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, aralıq nəticələri qeyd etmək üçün istifadə etdiyi Sayma çubuqları sadəcə müəyyən naxışlarda düzülmüş taxta çubuqlar yığını idi.

Mənbələr:

https://en.wikipedia.org/wiki/Zu_Chongzhi