Flag

300000

English | Français | فارسی | 中文 | Українська | Azerbaijani | ខ្មែរ | Tiếng Việt | Bahasa Melayu | Deutsch | O'zbek | Русский

iChomp©

Tổng số người chơi: 862482
Tổng số trận thắng: 499886

Cách chơi:

  • Mỗi người chơi sẽ lần lượt lấy kẹo trên bảng.
  • Số kẹo được chọn để xóa sẽ theo từng nhóm góc phần tư.
  • Góc phần tư trên cùng bên trái xóa tất cả kẹo được chọn ở phía trên và bên trái, góc trên bên phải xóa kẹo ở phía trên và bên phải, góc dưới bên trái xóa kẹo ở phía dưới và bên trái, và góc dưới bên phải xóa kẹo ở phía dưới và bên phải.

Cách giành chiến thắng:

  • Người chơi loại bỏ ô cuối cùng sẽ thắng trò chơi.Đến lượt của người chơi 1

Chiều rộng bảng: Chiều cao bảng:Access to 'Some food for thought' (SFFT) for the iChomp game can be purchased in the online shop