Flag

300000

English | Français | فارسی | 中文 | Українська | Azerbaijani | ខ្មែរ | Tiếng Việt | Bahasa Melayu | Deutsch | O'zbek | Русский

Máy gỡ bom

Tổng số người chơi: 4235625
Tùy chỉnh thiết lập bàn chơi
Chiều rộng
Chiều cao
Bom
Vị trí bắt đầu tiêu chuẩn